Γενικές Πληροφορίες

Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοιΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
Πλάτων Ε. Λανίτης -       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Μάριος Ε. Λανίτης -       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτρης Σολομωνίδης -       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιάννος Λούτσιος -       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κώστας Χαρίτου -       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
P&D Secretarial Services Limited, Οδός Γεωργίου Γενναδίου 10, Agathangelos Court, 3ος όροφος, 3041 Λεμεσός


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Οδός Γεωργίου Γενναδίου 10, Agathangelos Court, 3ος όροφος, 3041 Λεμεσός

Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου της Εταιρείας


Οι ακόλουθοι μέτοχοι κατέχουν κατά κυριότητα πάνω από 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.


Πλήρως πληρωθείσες μετοχές
%
Amathus Limited 40,53
Dimitra Fanny David 18,94
Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης 7,25