Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις 2024


    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

    PROXY_EN

    PROXY_GR

Ανακοινώσεις 2021


    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

    PROXY_EN

    PROXY_GR    Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 Περιεχόμενα    Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 Περιεχόμενα

Ανακοινώσεις 2019


    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

    PROXY_EN

    PROXY_GR

Ανακοινώσεις 2018


    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

    Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 Περιεχόμενα

Ανακοινώσεις 2017


    Ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017

    Interim condensed consolidated profit and loss account for the period ended 30 June 2017

    Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

    Consolidated statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2016

Ανακοινώσεις 2016


    Interim condensed consolidated profit and loss account for the period ended 30 June 2016

    Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

    PROXY

    ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

Ανακοινώσεις 2015


    Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

    HALF YEARLY FINANCIAL REPORT 2015

    ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ

    ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2015

    ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2015

    ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

    Πρόσκληση για Ετήσια Γενική Συνέλευση

    Notice for Annual General Meeting

    ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

    PROXY

    Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση

    Notice for Extraordinary General Meeting

    ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

    PROXY

    ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

    ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ AMATHUS BEACH HOTEL PAPHOS

    ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ AMATHUS PUBLIC LIMITED

    CHAIRMANS STATEMENT

    EGM NOTICE 07042015

    ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

    EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

    ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

    ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ AMATHUS BEACH HOTEL RHODES

    ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

    ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

    ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ K.A. OLYMPIC LAGOON RESORT LTD

    ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ AMATHUS BEACH HOTEL PAPHOS

    ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοινώσεις 2014


    ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ.

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

    ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

    ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2014

    ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2013

    ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

    Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης

    ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

    Εξαμηνιαία 2013 της Claridge

    Συμφωνία με Kanika Olympic για σύσταση της Olympic Lagoon

    Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης

    Μειωμένες ζημιές στα εξαμηνιαία 2013 της Claridge

    Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ.

    Οι καταθέσεις έχουν επηρεαστεί κατά €185 χιλ. από εξυγίανση Λαϊκής

    Πρόσκληση για Ετήσια Γενική Συνέλευση 2013

    ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

    ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

    Ετήσια Έκθεση 2013

    Πρόσκληση για Ετήσια Γενική Συνέλευση

    Ειδικό ψήφισμα

    Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης

    Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου

    Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου